RUPES’ VELCRO POLISHING FOAM COARSE 9.BF150H/50

RUPES’ expanded resin foam polishing pads,VELCRO POLISHING FOAM COARSE ,9.BF150H/50,

Product description

پدهای پولیش فوم رزین گسترش یافته RUPES مخصوص سیستم پولیش مداری تصادفی هستند. آنها با صرفه جویی قابل توجهی در زمان و کاهش مصرف ترکیبات ، نتایج عالی را تولید می کنند. حرکت مداری تصادفی BigFoot ، فشارهای مکانیکی بالایی را در لنتهای پولیش کف ایجاد می کند و باعث افزایش درجه حرارت داخلی می شود. ساختار نوآورانه "سلول باز" درپوشهای پولیش فوم BigFoot مانع از تولید گرما در طی فرآیند پولیش می شوند. علاوه بر این ، این ساختار خاص با حداقل فشار عمودی رو به پایین از طرف اپراتور ، حداکثر بهره وری را در فرآیند صیقل دادن تضمین می کند. سوراخ مرکزی تهویه و پراکندگی گرما از طریق کانالهای مخصوص در قسمت پشتی ایجاد می کند. طراحی خلاقانه شکل مخروطی کوتاه شده عملکرد مدار قطر بزرگ را بهینه می کند ،